معرفی سيستم جامع دانشگاهي گلستان

طراحی و پياده سازی سيستم جامع دانشگاهی گلستان با هدف مکانيزه کردن کليه فعاليتهای دانشگاهی از اسفندماه سال 1379 آغاز گرديد . در ابتدا سيستم جامع آموزش گلستان در دانشگاه صنعتی اصفهان و در راستای اجرای مکانيزه کليه امور آموزشی دانشگاه، طراحی و پياده سازی شده است.

تجزيه و تحليل، طراحی، پياده سازی، تست و تحويل اين سيستم از اسفند ماه سال 1379 شروع و در اسفندماه 1382 به پايان رسيد. پس از آن درسال 1383 زيرسيستم های ارزشيابی و تسويه حساب دانشجويی و زيرسيستم حق التدريس اساتيد به عنوان زيرسيستم های مکمل سيستم آموزش تهيه شد .

در سال 1384 سيستم اطلاعات پژوهشی دانشگاه به عنوان زِيرسيستمی که پوشش دهنده فعاليتهای حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه ها است به مجموعه تحت پوشش سيستم گلستان اضافه شد.

در سال 1386 سيستم دانشجويی شامل زيرسيستم های خوابگاه، وام، کار دانشجويی و تشکل های دانشجويی به عنوان زيِرسيستمی جديد که پوشش دهنده بخشی از فعاليت های حوزه معاونت دانشجويی است توسط شرکت نوپرداز اصفهان و با همکاری تعدادی از دانشگاه های کشور آماده بهره برداری شده و در بعضی از دانشگاهها مورد استفاده قرار گرفته است.

سيستم جامع گلستان حاصل بيش از دويست هزار نفر ساعت کار فشرده کارشناسی اعضا تيم، هزاران ساعت همکاری مديريت و کارشناسان دانشگاههای کشور و تجربه بيش از سی سال فعاليت در بخش های مختلف و طراحی و پياده سازی سيستم های دانشگاهی توسط کارشناسان تيم است که فرايندهای دانشگاهی را با کيفيت و کميت مناسب و کم نظيری پوشش می دهد.

پس از نهايی شدن مراحل طراحی و پياده سازی سيستم جامع دانشگاهی گلستان و با توجه به قابليتهای منحصر به فرد آن، سيستم گلستان توسط شرکت نوپرداز اصفهان در دانشگاههای مختلف نصب و راه اندازی گرديد. هم اکنون سيستم گلستان درکليه امور اجرايی تحت پوشش خود در بسياری از دانشگاههای کشور مورد استفاده قرار مي گيرد.

شرکت نوپرداز اصفهان مصمم است در جهت افزايش سرويس های قابل ارائه توسط سيستم جامع دانشگاهي گلستان ، اين سيستم را در ساير حوزه های دانشگاهی نيز گسترش دهد.

...

جهت توضيحات بيشتر به بخش معرفي سيستم جامع آموزش گلستان مراجعه فرماييد.
تذكر: براي مشاهده اين بخش لازم است نرم افزار Adobe Acrobat Reader بر روي کامپيوترتان نصب شده باشد.